Asi už nikdy nezjistíme, jak je Tarot vlastně starý a kdo ho vymyslel… Když jsem se jednou zeptal samotného Tarotu (koho jiného se na tohle také zeptat), jaká je vlastně jeho podstata a smysl, dostal jsem celkem jednoduchou odpověď :

„Jsem zde, abych vám ukazoval tu pravou cestu. Cestu k materielnímu i duchovnímu bohatství, cestu ke štěstí a lásce.   Pomáhám vám vyhnout se slepým uličkám a správně ukočírovat vůz vašeho života k úspěchu a vítězství.“

Inu,  jedno je ale jisté – Tarot jako takový byl a je sestaven na základě hluboké znalosti základních principů fungování celého světa. Přestože asi v žádném světovém náboženství není o něčem takovém ani zmínka, Tarot v sobě odráží boží podstatu i duchovní principy všeho, co existuje.    

Tarotové karty tak zřejmě úzce souvisí s filozofií Bytí českého přinašeče pana Josefa Zezulky. Tuto nauku nás dnes učí jeho žák a pokračovatel pan Tomáš Pfeiffer na přednáškách Duchovní university Bytí (www.dub.cz).

Velice stručně – vše, co je kolem nás, vše, co vnímáme i nevnímáme, vše, co se dělo, děje a bude dít, to všechno je vytvářeno za působení 4 základních sil, principů a vlivů. Jde o princip chladu a žáru, dostředivosti a odstředivosti. V duchovní sféře jsou to síly klidu, nadšení, koncentrace a altruismu, ve hmotné sféře tomuto odpovídají živly voda, oheň, země a vzduch. Tato tzv. Tvůrčí čtyřka  (více na www.dub.cz) je obsažena ve všem, co existuje. Tarot, tak jak byl vytvořen, přesně odpovídá tomuto božímu principu – karty malé Arkány představují právě tyto složky Tvůrčí čtyřky :

Poháry = voda = klid

Hole = oheň = nadšení

Mince = země = dostředivost, koncentrace

Meče = vzduch = odstředivost, altruismus

Karty malé Arkány tak ukazují na situace, události a vlivy,  které odpovídají působení převážně jedné ze sil Tvůrčí čtyřky, velká Arkána pak odráží vlivové působení celé Tvůrčí čtyřky v její sjednocené podobě (proto velká Arkána ukazuje na zásadnější události a vlivy a malá Arkána má význam spíše doplňující a dokreslující). I díky tomu se jednotlivé tarotové karty mohou snáze naladit   na odpovídající události a situace (protože vibrují stejně).

Tím nechci říci, že by jiné než tarotové karty nefungovaly stejně nebo podobně. V principu stačí to, že kartám přiřadíme pomocí obrázků, symbolů a slovního popisu konkrétní významy. Tím je definována jejich energie a vibrace… a zbytek je otázkou praxe a intuice vykladače.

Při výběru a výkladu karet obvykle spolupůsobí i vysoce vyspělé, nevtělené bytosti. Zejména ty nám pak někdy dokáží - svou moudrostí, vyzrálostí a životními zkušenostmi - poradit v řešení problémů a otázek našeho života.

A jak s Tarotem pracovat ? Před jeho použitím by určitě neměla chybět alespoň krátká modlitba k bohu a k bytostem, které k nám jeho prostřednictvím promlouvají, po výkladu by nemělo chybět poděkování. Vždyť i tarotové karty odrážejí a obsahují boží podstatu všeho.

Co se týče vlastního výběru karet – osobně dávám přednost zcela jednoduchému povídání, ve kterém si Tarot sám určí, kolika slovy/kartami mi na daný dotaz odpoví. Zamíchám tedy karty, sejmu a rozložím je kolem sebe do kruhu. Pak pomalu pohybuji levou rukou nad kruhem, a vyberu všechny karty, ze kterých cítím něco jako teplo.. Někdy vyberu jen jednu, někdy třeba 6-7 karet, záleží na tom, co všechno mi Tarot chce říci…


K tomu je třeba si uvědomit, že :                                                                        

-       ne všechno smíme dopředu vědět (záleží i na stupni naší vyzrálosti)

-       ne všechny události jsou předem určeny (viz rozvětvování v uzlech)

-       i vykladači jsou jen lidé = ne vždy pochopíme, co nám karty vlastně říkají

-       na dotazy ze zvědavosti Tarot neodpovídá (pomáhá jen tam, kde je to skutečně třeba)


A co nám Tarot dokáže říci ? Tarot je vynikající nástroj na analýzu situace, nalézání skrytých souvislostí a příčin problematických situací. Umí ukazovat východiska, upozorňovat na nutné změny a pomáhat při volbě cesty i správného směru. Správně provedený tarotový výklad "rozevře" naše vnímání dané situace tak, že se na ni dokážeme podívat z více pohledů a stránek. Právě to nám pak umožní zvolit si tu nejsprávnější další cestu. Samotná předpověď budoucnosti je pak spíše doplňkovou záležitostí. Její skutečné vyplnění souvisí i s tím, jak si každý z nás vezme obdržené informace a náhledy k srdci.

Výše uvedené jsou jen mé názory odpovídající stupni mého chápání. Máte plné právo nesouhlasit.

slunce.jpg

Oheň

jezero.jpg

Voda

spiraly_2.jpg

Země

vzduch.jpg

Vzduch


Created by pc.malan.cz
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se