Vážení,

na níže uvedenou emailovou adresu mi můžete napsat a poslat dotaz či problém, se kterým potřebujete poradit. Mé výklady si není možno koupit, jsou poskytovány jako pomoc v osudu těm nejpotřebnějším.

Prosím, akceptujte a dodržujte následující podmínky :

 1. Kontakujte mne pouze tehdy, máte-li těžký problém se kterým si nevíte rady.
 2. Nepište mi prosím dotazy typu "Děláte ještě výklady?". Toto velmi zdržuje a nebudu na to odpovídat. Místo toho rovnou popište Váš problém se všemi údaji. 
 3. Uveďte křestní jméno, datum narození, Vaše povolání/profesi a pokud možno i přesný čas a MÍSTO(!!!) narození (nutné pro sestavení horoskopu, čas prosím ve formátu xx:xx - ať nedojde k mýlce zda jde o denní či noční hodinu). Tato data prosím pokud možno pro všechny, kterých se Váš dotaz týká. Pokud jde o zdravotní dotaz, uveďte prosím, kdy se nemoc poprvé projevila - pomůže to identifikovat příčinu.
 4. Pokud máte pošlete i svou fotografii, ev. odkaz na ni
 5. Popište podrobně Váš problém včetně přesných dat, kdy se co stalo. Na jednořádkové nebo neúplné dotazy, či dotazy ze zvědavosti bohužel nemohu reagovat - děkuji za pochopení.
 6. Seznamte se předem se statistickým vyhodnocením mých výkladů (viz hlavní menu)
 7. Nezlobte se, když z kapacitních důvodů nevyložím všem, kteří se na mne obrátí. 
 8. Výklad Vám nemusí vždy pomoci - tak jako sebelepší lékař nedokáže vyléčit všechny pacienty, i v osudu mohou být situace, kdy se prostě nemáte nic dozvědět a musíte si najít cestu sami.
 9. Výklad není primárně určen pro věštění budoucnosti (i když je i předpověď pravděpodobného budoucího vývoje zpravidla jeho součástí). Spíše má rozevřít vnímání tomu, komu je vykládáno, natolik, že si sám bude schopen najít tu nejvhodnější cestu. Proto mi prosím nepište jednoduché dotazy typu "zda udělám maturitu", "zda se ten či ten ke mně vrátí" apod.
 10. Nejsem komerční vykladač a proto nemám žádnou potřebu se Vám zalíbit. Do výkladu Vám popíši Vás i Vaši situaci tak, jak ji vidím. Nebudu Vám říkat ani slibovat (ve snaze zalíbit se) něco nepravdivého, co byste možná chtěli slyšet. Počítejte proto prosím s tím, že výklad Vás může potěšit - ale i zarmoutit. Rozhodně mne proto nežádejte o výklad, nejste-li připraven/připravena s úctou a vděčností přijmout a dozvědět se o sobě i nepříjemné věci (se kterými ne vždy budete souhlasit - vždyť mnoho z nás si o sobě chce myslet to lepší). Dobrý výklad je takový výklad, který Vám nastaví zrcadlo a ukáže, jací doopravdy jste.
 11. Vaší žádostí mi dáváte souhlas k tomu, že Váš dotaz a výklad mohou být částečně nebo zcela použity (bez uvedení Vaší identity) pro výukové účely či jinak publikovány (vč. esoterických skupin na Facebooku) jako ilustrace fungování karet, numerologie či astrologie.  (Pokud by Vám toto zásadním způsobem vadilo, předem mne prosím výslovně upozorněte, že si nepřejete ani anonymní zveřejnění - budu to respektovat.)  
 12. Můj čas, který Vám svým výkladem věnuji, je zcela zdarma (jde o duchovní službu v osudu druhého). Pokud však budete s mým výkladem spokojeni, můžete mi poslat nepovinný dobrovolný příspěvek na pokrytí nákladů spojených s provozem www stránky a s dotazníkovým zjišťováním zpětných vazeb (tyto služby externě nakupuji). Pokud jste ale nemajetní, vůbec nic mi prosím neposílejte. Pamatujte však přitom prosím - ač zdarma, nikoliv bezcenné. 
 13. Příspěvek posílejte (po obdržení výkladu) na konto 0335944361/0100, bez. var. s. (Příspěvky ze zahraničí SWIFT : KOMBCZPPXXX, IBAN : CZ96 0100 0000 0003 3594 4361)
 14. Po obdržení výkladu budu rád za Vaše vyjádření/zpětnou vazbu (není povinné).
 15. Vaší žádostí o výklad mi dáváte souhlas s uložením Vašich osobních dat ve shodě s legislativou EU (GDPR). Tato data nebudou nikde zveřejňována, potřebuji je ale pro statistické zpracování zpětných vazeb a také pro návazné výklady (pokud o ně v budoucnu požádáte). Nepřejete-li si uchování Vámi zaslaných dat, prosím toto v žádosti o výklad písemně uveďte.

Dotazy zasílejte na email :  poradna@tarot-osud.cz

Děkuji za pochopení, přeji vše dobré. Vláďa

Upozornění :  Veškeré informace, rady, doporučení obsažené v mých výkladech jsou sepisovány na základě astrologie, numerologie, výpovědi tarotových karet a životních zkušeností vykladače. Můžete je brát v úvahu, ale v žádném případě Vás nezbavují odpovědnosti za Vaše další činy a rozhodnutí. Jsem jen člověk - a mohu se mýlit. Vždy si proto zachovejte svůj vlastní rozum a kritičnost, nenechte se slepě vést. O spolehlivosti a správnosti mých dřívějších výpovědí si můžete udělat představu na záložce "Statistické vyhodnocení přínosu výkladů" v hlavním menu. Děkuji za pochopení. 

Created by pc.malan.cz
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se