Co je to vlastně osud, a je vůbec nějaký ? Jsou události života předurčeny, pevně dány, nebo je vše jen dílo náhody ? Proč jsou vlastně lidé dobří a zlí ? A proč i velmi dobří lidé zažívají občas nesmírně těžké chvíle ?

Podrobnější odpovědi na všechny tyto otázky a mnoho dalších můžete najít na stránkách Duchovní University Bytí www.dub.cz. Zde jen stručně (tak aby bylo možno pochopit, co nám Tarot může a co nemůže dát ve svých předpovědích a doporučeních) to nejhlavnější : Osud si můžeme velmi zjednodušeně představit jako válec kterým procházíme a po této cestě se střetáváme s životními událostmi :

schema1.jpg

 

Každá událost má ale vlastní rozměr, liší se ve svém reálném průběhu podle toho, na kterém místě  (ve které „výšce“) na ni „narazíme“ (přitom je to stále jedna a tatáž událost)  :

schema2.jpg


Osud = „válec s událostmi“ je dán každému z nás pevně jako hotová neměnná věc. Na nás samotných ale záleží, jakým způsobem tímto „válcem“ projdeme. Zde se projevuje svobodná lidská vůle ale i kvalita života každého z nás. Velmi zjednodušeně - čím více dobra konáme a čím více měníme své špatné vlastnosti směrem  k lepším, tím výše procházíme životem nad pomyslnou osou. A čím výše jdeme, tím je pro nás průběh událostí snazší a jednodušší. Naopak, čím hůře se v našem životě projevujeme, tím těžší bývá dopad událostí, které nás čekají. To se navíc projeví nejen v tomto, ale i v příštím životě.  

Tento pevně daný osud, do kterého jsme se zrodili nám není dán náhodně. Je to takový osud, který je nejvhodnější pro náš další vývoj, osud, který jsme si my sami „vybrali“ svými předchozími životy. Svým průchodem jej oživujeme a naplňujeme, někdy lépe jindy hůře. V důsledku životních lekcí se pak měníme a vyspíváme. A to si neseme s sebou dál…

Dále jsou v našem osudu pevně zakotveny „osudové uzly“ – místa kde si vybíráme – dle své svobodné vůle – další cestu. Každý to má ale jinak, osud někoho tak může připomínat jednokolejnou trať, život druhého nádraží plné výhybek a rozdílných směrů. Osud z tohoto pohledu může připomínat třeba rozvětvený strom :

schema3.jpgMůžeme si tedy schematicky představit možnosti průchodu osudem asi nějak takto :

schema4.jpg


Uvedený obrázek je pouze schematický, ve skutečnosti jsou tvary osudu i událostí v něm pokaždé jiné a většinou složitější… Dle výše uvedeného je ale také patrné, proč Tarot často nemůže dát přesnou odpověď na průběh událostí, přesto ale řekne finální stav, výsledek. Je to obzvláště u situací, které se prolínají mezi více osudy a stromy volby jsou u nich hodně rozvětvené. Zde záleží na svobodné lidské vůli. Finální stav ale může přesto být dán a pevně zakotven, a Tarot ho dokáže rozpoznat. 

Za některých okolností může docházet a dochází i k „bočním vlivům na osud“ způsobeným okolními lidmi – vždyť osudy bytostí nejsou izolované, jsou navzájem propojené asi tak jako tělo je stvořeno z jednotlivých buněk. A tak i my procházíme naším osudem za spolupůsobení dalších vlivů – např. lidí se kterými žijeme, pracujeme apod. Podobně osud každého společenství (rodiny, firmy apd.) se pak jednoduše skládá z jednotlivých osudů jeho členů.  

Z výše uvedeného je nicméně patrné, že způsob cesty vaším daným osudem je v zásadě převážně ve vašich rukou. A výklad pomocí tarotových karet zde může napomoci při vybírání nejvhodnějšího směru v osudových uzlech (větvení), dát radu a upozornit na možnosti lepšího průchodu díky vlastní změně. Predikce budoucích událostí je pak omezena právě svobodnou lidskou vůlí a její možností ovlivnit průchod osudem.

A životní zkoušky ? Kdo z nás zná a chápe bolest, která bolí jinde ? Plně pochopit a zažít důsledky svých činů můžeme až tehdy, až se totéž, co jsme někomu způsobili, stane mám samotným. Teprve tehdy plně hluboce, emotivně porozumíme, a změníme se. Tak, že si tuto změnu neseme dál do svých dalších životů. I Tarot nám zde pomáhá pochopit, že životní lekce jsou darem na naší cestě vzhůru…

 

Created by pc.malan.cz
Přihlášení
jméno heslo
zavřít
přihlásit se